Audity ve společnosti


Ve Vaší společnosti jsme schopni provést informativní audit kvality řízení a organizace. Tento audit Vám poukáže na skutečnost, v jakém rozsahu a kvalitě plní Vaše společnost povinnosti na úseku požární ochrany. 

Výsledek Vám zpracujeme a podrobně vysvětlíme. Provedený audit může být pro Vaši společnost zpracován i bezplatně při následné spolupráci.Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz