Bezpečnostní značení


a) Označení únikových cest a únikových východů
b) Označení ostatních míst bezpečnostními značkami a příkazy ve vztahu k požární ochraně

Ve Vaší společnosti Vám navrhneme rozmístění veškerých bezpečnostních značek v souladu s platnými právními předpisy v oblasti požární ochrany.

Povinnost označovat jsou např.:

  1. únikové cesty a východy,
  2. tlakové láhve s nebezpečnými plyny,
  3. prostory s nebezpečím požáru a výbuchu,
  4. elektrické a plynové zařízení,
  5. a další.  


Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz