Cvičný požární poplach


Provádí na příkaz statutárního orgánu společnosti 1x za rok v prostorách, ve kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (není podmínkou).

Klademe důraz na provádění tohoto cvičení pro zaměstnance společnosti (preventivní požární hlídky) z důvodu vyzkoušení úkonů při simulované mimořádné události.

Cílem je seznámení zaměstnanců a především preventivních požárních hlídek s danými úkoly na úseku požární ochrany (správně nahlásit událost, vyhlásit poplach, použití jednoduchých hasebních prostředků, zajistit bezpečnou evakuaci).Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz