Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení


Požárně bezpečnostní zařízení jsou definována jako systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby, podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Při správné funkci vytvářejí podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví a ochranu majetku

Ve Vaší společnosti Vám zajistíme pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti těchto zařízení, na které je kladen v rámci požárních kontrol velký důraz.

Znáte druhy požárně bezpečnostních zařízení?
Druhy těchto zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) naleznete zde (odkaz na další stránku: požárně bezpečnostní zařízení)

Provozuschopnost všech instalovaných požárně bezpečnostních zařízení se prokazuje dokladem o kontrole provozuschopnosti.Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz