Požární kontroly orgány státní správy


Vaše společnost může projít důkladnou požární kontrolou ze strany státní správy – výkon státního požárního dozoru.

Úkolem státního požárního dozoru na úseku kontrolní činnosti je:

  • důsledná kontrola dodržování povinností, stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany,
  • ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků při požární kontrole,
  • kontrola plnění uložených opatření.

Požární kontroly jsou prováděny u právnických a podnikajících fyzických osob.

Vaši společnost jsme v rámci spolupráce schopni zastupovat před kontrolami státní správy na úseku požární ochrany.

V rámci naší dlouholeté odborné praxe nám nebyla poukázána žádná sankce v rámci zpracování dokumentace požární ochrany.Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz