Požární ochrana


Zajišťujeme na maximální úrovni:

 • Zpracování dokumentace požární ochrany včetně požárně-bezpečnostního řešení dle aktuálně platné legislativy
 • Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců ve firmě
 • Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Odborné konzultace v oblasti požární ochrany
 • Preventivní požární prohlídky
 • Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení např.:
  - hasicích přístrojů           
  - požárních hydrantů (vnitřních i venkovních)
  - zdrojů požární vody
  - požárních dveří, ucpávek a dalších
   
 • Označování pracovišť výstražnými a požárně bezpečnostními značkami
 • Zastupování firem při jednáních s kontrolními orgány

Výsledkem naší činnosti je ve Vaší společnosti vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví před požáry a jinými mimořádnými událostmi.
Všechny tyto služby zajišťují odborně způsobilé osoby v požární ochraně s platným osvědčením vydaným ministerstvem vnitra ČR.

Jana Nosková
793 82 Třemešná 436   

 +420 724 186 022
 jana@bezpecnepracoviste.czMoravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz