Přenosné hasící přístroje


Přenosnými hasicími přístroji musí být vybavena každá společnost provozující činnost. Slouží především hašení požárů v počáteční fázi rozvoje.

Ve Vaší společnosti jsme schopni Vám zajistit pravidelné jednoroční kontroly těchto přístrojů, na které je kladen v rámci požárních kontrol velký důraz.

Množství, druh a způsob vybavení prostorů přenosných hasicích přístrojů musí být v souladu např. s požárně bezpečnostním řešením stavby (dříve technická zpráva požární ochrany). V případě, že není tato dokumentace k dispozici, postaráme se Vám o stanovení správného množství, rozmístění včetně druhu přístrojů Vaší společnosti tak, aby vše odpovídalo platným předpisům o požární ochraně.

Provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz