Preventivní požární hlídky


Vaše společnost má za povinnost zřídit preventivní požární hlídku:
v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje.

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru

V případě zřízení této hlídky ve Vaší společnosti Vám zajistíme na odborné úrovni jejich odbornou přípravu s možností ukázek např. použití přenosných hasicích přístrojů.Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz