Příkazy ke svařování


Pokud by nastala nutnost svařovat a svařovalo by se za přítomnosti hořlavých látek, jednalo by se o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Tyto práce povoluje statutární orgán společnosti, popř. pověřený vedoucí pracovník, a to písemně.

V rámci poskytování služeb Vám vyhotovíme tiskopisy „Příkazu ke svařování“, které odpovídají platné právní legislativě v oblasti požární ochrany.

Poučíme Vás jak musí být svařovací pracoviště řešené a zabezpečené tak, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu, úrazu, poškození zdraví rizikovými faktory a rizikovými nespecifickými faktory.Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz