Revize


Revizní a kontrolní činnost

Naše firma Vám provede nebo zajistí:

  • revize vyhrazených zařízení dle nař.vl.č.193/2022Sb.(zdvih.zařízení, jeřáby, výtahy,elektro bez omezení,tlak,plyn) včetně zvláštního posouzení stavu jeřábů dle ISO 12 482-1
  • revize nevyhrazených zdvihacích zařízení (kladkostroje a jeřáby do 1t, ruční pohon do 5t)
  • revize stavebních strojů a techniky
  • technické kontroly manipulačních vozíků
  • odborné kontroly skladových regálů vč.určení nosností
  • odborné posouzení bezpečnosti strojních zařízení a manipulační techniky (jeřáby apod.)
  • revize a kontroly protipožární techniky - hasicí přístroje, hydranty, protipožární dveře, nouzové osvětlení a další

Samozřejmostí je sledování následných termínů revizí, kontrol a zkoušek dle požadavků platných předpisů!

Další informace získáte

Vladimír Nosek
 123x@atlas.cz  
 info@bezpecnepracoviste.cz
 +420 602 744 417Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz