Školení a odborná příprava pracovníků


Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

Pro všechny Vaše zaměstnance zajistíme školení o požární ochraně na velmi odborné úrovni.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

V případě zřízení této hlídky nebo preventisty požární ochrany ve Vaší společnosti Vám zajistíme na odborné úrovni jejich odbornou přípravu s možností ukázek např. jak použít přenosné hasicí přístroje.Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz