Naše sdružení se nazývá příznačně "BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ"


Provádíme služby v oblasti BOZP, PO a technických zařízení. Více informací naleznete v jednotlivých sekcích horní lišty nabídky, podrobné informace pak níže ve třech samostatných sekcích.

Služby provádí odborníci s dlouholetou praxí a s dokonalou znalosti všech odvětví průmyslu a služeb. Našimi zákazníky jsou jak velké strojírenské a stavební firmy, tak i soukromí podnikatelé na všech úrovních.

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, PO a technických zařízení

Jsou zajišťovány prostřednictvím certifikovaných specialistů práce a osob odborně způsobilých v požární ochraně na úrovni požadované současnou legislativou a orgány státního odborného dozoru.
Sdružení působí prakticky na celém území Moravy a Slezska. Sídlo sdružení je v Třemešné, kde je i školicí a informační středisko, centrum technické inspekce a sídlo firmy "BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ". Hlavním cílem je poskytovat komplexní služby firmám na základě požadavku zákoníku práce, zákona o bezpečnosti práce a předpisů souvisejících, včetně zákona o požární ochraně.
Systém vlastního zajištění je následující:

 Audit v oblasti BOZP, PO a technických zařízení, který je v případě následně spolupráce bezplatný.

 Tvorba, přip.aktualizace vnitrofiremních předpisů dle platné legislativy, určení požárního nebezpečí ve firmě a zpracování předepsané dokumentace PO.

 Zavedení vnitrofiremních předpisů do praxe, vyhledání a analýza rizik, zpracování souborů rizik, spolupráce při kategorizaci prací a profesí. Zpracování revizních plánů pro technická zařízení.

 Na základě souborů rizik provedení školení vč.ověření znalosti vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a zaměstnanců profesí se zvláštní způsobilostí (řidič manipul.vozíku apod.).

 Provádění soustavného pravidelného dozoru s vyhledáním rizik dle ZP a zákona o PO, poradenská činnost, šetření pracovních úrazů, provádění (zajištění) revizní a kontrolní činnosti u technických zařízení, zajištění servisu a odstranění zjištěných závad technických zařízení. Zastoupení firmy při kontrolách ze strany orgánů státního dozoru.Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz