Penzion zrušen


Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

Pro všechny Vaše zaměstnance zajistíme školení o požární ochraně na velmi odborné úrovni.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

V případě zřízení této hlídky nebo preventisty požární ochrany ve Vaší společnosti Vám zajistíme na odborné úrovni jejich odbornou přípravu s možností ukázek např. jak použít přenosné hasicí přístroje.