Penzion zrušen

Ve Vaší společnosti jsme schopni provést informativní audit kvality řízení a organizace.

Tento audit Vám poukáže na skutečnost, v jakém rozsahu a kvalitě plní Vaše společnost povinnosti na úseku požární ochrany.

Výsledek Vám zpracujeme a podrobně vysvětlíme.

Provedený audit může být pro Vaši společnost zpracován i bezplatně při následné spolupráci.