Penzion zrušen

Vaše společnost se nemusí obávat nelidských cen za poskytované služby v oblasti požární ochrany.

Cena za poskytované služby se odvíjí např. od míry provozované činnosti, počtu a velikosti objektů a dalších skutečností.

Výslednou cenu jsme Vám schopni sdělit až po prohlídce Vaší společnosti a vyhodnocení všech faktorů v oblasti požární ochrany.

Poskytované služby Vaší společnosti pro nás nekončí odevzdáním faktury. Naším cílem je zabezpečit Vaši společnost před rizikem vzniku požáru a jiné mimořádné události, vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku.