Penzion zrušen

Provádí na příkaz statutárního orgánu společnosti 1x za rok v prostorách, ve kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (není podmínkou).

Klademe důraz na provádění tohoto cvičení pro zaměstnance společnosti (preventivní požární hlídky) z důvodu vyzkoušení úkonů při simulované mimořádné události.

Cílem je seznámení zaměstnanců a především preventivních požárních hlídek s danými úkoly na úseku požární ochrany (správně nahlásit událost, vyhlásit poplach, použití jednoduchých hasebních prostředků, zajistit bezpečnou evakuaci).