Penzion zrušen

Dokumentace požární ochrany

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Požární řád

Požární poplachové směrnice

Požární evakuační plán

Dokumentace zdolávání požárů

Řád ohlašovny požárů

Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců

Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

Požární kniha