Penzion zrušen

 

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , PO a technických zařízení.

Jsou zajišťovány prostřednictvím certifikovaných specialistů bezpečnosti práce a osob odborně způsobilých v požární ochraně na úrovni požadované současnou legislativou a orgány státního odborného dozoru . Zajišťujeme i činnost koordinátora na stavbách dle zák.309/2006Sb.

Sdružení působí prakticky na celém území Moravy a Slezska . Sídlo sdružení je v Hynčicích u Krnova, kde je i školicí a informační středisko , centrum technické inspekce a sídlo firmy "BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ". Hlavním cílem sdružení je poskytovat komplexní služby firmám na základě požadavku zákoníku práce , zákona o bezpečnosti práce a předpisů souvisejících, včetně zákona o požární ochraně.

Systém vlastního zajištění je následující:

  • 1)  Audit v oblasti BOZP , PO a technických zařízení, který je v případě následné spolupráce bezplatný.

  • 2)  Tvorba,příp.aktualizace vnitrofiremních předpisů dle platné legislativy, určení požárního nebezpečí ve firmě a  zpracování předepsané dokumentace PO.

  • 3)  Zavedení vnitrofiremních předpisů do praxe, vyhledání a analýza rizik,zpracování souborů rizik,spolupráce při  kategorizaci prací a profesí. Zpracování revizních plánů pro technická zařízení

  • 4)  Na základě souborů rizik provedení školení vč.ověření znalostí vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a   zaměstnanců profesí se zvláštní způsobilostí (řidič manipul.vozíku apod.)

  •  5)  Provádění soustavného pravidelného dozoru s vyhledáváním rizik dle ZP a zákona o PO, poradenská činnost, šetření pracovních  úrazů, provádění (zajištění) revizní a kontrolní činnosti u technických zařízení, zajištění servisu a odstranění zjištěných  závad technických zařízení. Zastoupení firmy při kontrolách ze strany orgánů státního dozoru.

   Další činnosti:

  • Zpracování plánů BOZP pro stavby, výkon činnosti koordinátora staveb

  •  
  • Podrobnou nabídku najdete v sekcích "Bezpečnost práce" a "Požární ochrana"

 

Disponujeme kompletní aktuální databází všech předpisů,zákonů a vyhlášek, platných v ČR.

Školení a prezentace provádíme mimo jiné formou velkoplošné digitální projekce (instruktážní filmy). U vícedenních školení je v ceně kurzu i ubytování pro vzdálené účastníky!

Partneři