Penzion zrušen

Přenosné hasicí přístroje     

Přenosnými hasicími přístroji musí být vybavena každá společnost provozující činnost. Slouží především hašení požárů v počáteční fázi rozvoje.

Ve Vaší společnosti jsme schopni Vám zajistit pravidelné jednoroční kontroly těchto přístrojů, na které je kladen v rámci požárních kontrol velký důraz.

Množství, druh a způsob vybavení prostorů přenosných hasicích přístrojů musí být v souladu např. s požárně bezpečnostním řešením stavby (dříve technická zpráva požární ochrany). V případě, že není tato dokumentace k dispozici, postaráme se Vám o stanovení správného množství, rozmístění včetně druhu přístrojů Vaší společnosti tak, aby vše odpovídalo platným předpisům o požární ochraně.

Provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.