Penzion zrušen

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně Ve Vaší společnosti zabezpečíme formou preventivních požárních prohlídek.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů platí:
pro provozované činnosti:

  1. bez zvýšeného požárního nebezpečí: min. 1x ročně
  2. se zvýšeným požárním nebezpečím: min. 2x ročně 
  3. s vysokým požárním nebezpečím: min. 4 ročně

Četnost těchto prohlídek doporučujeme provádět častěji tak, aby se maximálně zajistila bezpečnost na úseku požární ochrany.