Bezpečnost práce


Proč investujeme nemalé prostředky pro zajištění bezpečné práce našich zaměstnanců i sami sebe?

 

Zákoník práce a zákon č.309/2006 Sb. striktně vyžadují provádění úkonů v BOZP jak po organizacích, tak i po podnikajících fyzických osobách.

Naše sdružení si dovoluje nabídnout vám své dlouholeté zkušenosti a kvalifikace formou služeb, které prezentujeme na těchto stránkách. Naše nabídka spočívá především v poradenské činnosti a řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provedeme vám však i revizní a kontrolní činnost u vyhrazených i ostatních technických zařízení.

 

Nabízíme vám odbornou pomoc při:

 • vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci
 • zajištění úkonů v prevenci rizik
 • zpracování bezpečnostního řádu firmy (systém zajištění BOZP)
 • zavedení kontrolního systému ve firmě (revize, prověrky atd.)
 • zpracování vnitrofiremní legislativy (např. dopravní a skladové řády)
 • zpracování bezpečnostních pokynů pro obsluhy technických zařízení
 • zpracování předpisu pro ochranné pomůcky
 • zpracování návrhu kategorizace prací (hygiena práce)
 • zajištění kvalifikace obsluh manipulační techniky a dalších odborností
 • kontrolách ze strany státního odborného dozoru
 • šetření pracovních úrazů a opatřeních k jejich zamezení

 

Ve vaší firmě provedeme širokou škálu školení a vzdělávací činnosti, například:

 • kvalifikační školení řidičů manipulačních vozíků 
 • kvalifikační školení jeřábníků, vazačů a obsluh manipulační techniky
 • kvalifikační školení obsluh řetězových pil, lešenářů, prací ve výškách
 • kvalifikační školení požárních preventistů
 • periodické školení BOZP a PO
 • periodické školení strojníků stavebních strojů
 • školení vedoucích zaměstnanců v BOZP i PO
 • periodické školení všech výše uvedených kvalifikací
 • periodické školení řidičů „referentů“

 
Přihlášky do kurzů a školení

 Obsluha zdvihacích zařízení - Jeřábník

 Obsluha pohyblivé pracovní plošiny

 Obsluha křovinořezu

 Obsluha zdvihacích zařízení s ovládáním ze země vč.rádiového – Jeřábník

 Jeřábník + vazač břemen

 Obsluha hydraulického jeřábu - nakladače dřevní hmoty na nákl. automobilu

 Obsluha hydraulického nakládacího jeřábu + vázání břemen

 Obsluha motorové pily v těžbě / křovinořezu

 Obsluha motorové pily pro pořez a stavební práce / křovinořezu

 Obsluha regálových zakladačů 

 Řidiče manipulačního vozíku s vlastním pohonem
 

 

 Moravskoslezské sdružení pro bezpečnost práce a technických zařízení

 
Bezpečné pracoviště

Sídlo sdružení služby v oblasti BOZP
a tech.zařízení

Nosek Vladimír
793 82 Třemešná 436

 +420 602 744 417  
 info@bezpecnepracoviste.cz  
 www.bezpecnepracoviste.cz